Regaty Morskie

Fundacja Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego

Regaty Morskie...

to zespół osób, których połączyła wspólna pasja żeglarstwa. W skład zespołu wchodzą ludzie, którzy od ponad 20 lat zajmują się tą dyscypliną rekreacji, realizując różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, sportowym i turystycznym.

Fundacja Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego REGATY MORSKIE powstała z myślą o skutecznym wspieraniu polskiego żeglarstwa morskiego i szkolenia żeglarzy, w tym również amatorów, w kierunku sportowym oraz propagowania startów polskich załóg i jednostek na regatach rangi światowej.

Naszym celem jest zapewnienie polskim załogom, teamom sportowym i indywidualnym żeglarzom możliwości szkoleń i startów w międzynarodowych, prestiżowych regatach, wśród najlepszych załóg i najszybszych jachtów.

Dążymy do utworzenia silnej bazy polskiej kadry żeglarskiej, uczestniczącej i odnoszącej sukcesy w największych wydarzeniach świata żeglarskiego.

W tym celu Fundacja będzie dążyła do pozyskania środków na zakup wysokiej klasy floty regatowej, startującej pod polską banderą i dającej techniczne możliwości skutecznej rywalizacji z czołowymi załogami świata.

W drodze do realizacji misji i stworzenia odpowiedniego zaplecza doświadczenia staramy się aby nasze załogi i Partnerzy Fundacji brali udział w całym rocznym cyklu regatowym, imprez odbywających się na Morzu Śródziemnym, Morzu Karaibskim i Atlantyku.

W ostatnich dwóch latach Fundacja skupiła się na ogólnospołecznym propagowaniu żeglarstwa i zaangażowała się w projekty edukacji żeglarskiej   przeznaczonej w 2017 r. dla dzieci i młodzieży, a w 2018 r. dla całego przekroju społecznego w ramach programu SPORT DLA WSZYSTKICH realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W prowadzonych przez Fundację projektach edukacyjnych i sportowych wzięło do tej pory udział prawie 900 osób.

Facebook