Projekty 2017

Program Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży – program realizowany był dla podopiecznych i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Celem programu było upowszechnienie sportu wśród osób zagrożonych wykluczeniem, integracja środowisk pod opieką Caritas, nagród i uznanie dla osób działających na rzecz innych – wolontariuszy Caritas .

Uczestnicy projektu w trakcie rejsów uczyli się podstaw żeglowania, nawigacji, locji i meteorologii, życia w załodze na jachcie, codziennych prac jachtowych, odpowiedzialności za siebie i innych, zasad bezpieczeństwa na wodzie. Czas spędzony razem sprzyjał powstaniu nowych przyjaźni i zaszczepieniu pasji żeglarskiej oraz zdrowych nawyków. Udział wzięło ponad 120 uczestników.

Akademia Żeglowania – Ogólnopolskie Regaty Dzieci i Młodzieży 2017.

Fundacja wraz z Akademią Żeglowania przygotowała 5-dniowy cykl regatowy dla dzieci i młodzieży. W imprezie realizowanej na wodach Zatoki Gdańskiej wzięło udział 200 uczestników.

Facebook