Nasi partnerzy

Nasze projekty mogliśmy realizować dzięki wsparciu naszych Partnerów:

Przy projektach w 2017 i 2018r. współpracowaliśmy z Caritas

Przy rozwoju umiejętności i wiedzy żeglarskiej współpracujemy z Akademią Żeglowania

Naszymi partnerami medialnymi od lat są:

Facebook